Jaki sprzęt jest potrzebny do prac ziemnych na budowie?

Każda budowa w zasadzie zaczyna się i kończy na pracach ziemnych. Charakteryzują się one czasochłonnością i słabo widocznymi efektami dla niefachowego oka. Wymagają jednak sporych mocy przerobowych, dziś zapewnionych głównie przez maszyny.

 

Od czego zaczynają się prace ziemne na budowie?

Pierwszy etap prac to rozpoznanie graniczącego wokół poziomu terenu i wyrównanie działki poprzez jej obniżenie bądź podwyższenie, wraz ze zniwelowaniem nierówności. Praktykuje się  zdjęcie wierzchniego żyznego humusu. Po wytyczeniu obrysu fundamentów konieczny jest wykop pod fundamenty. Ten zaś z kolei poprzedza wykop wgłębny do głębokości posadowienia podmurówki lub piwnicy.

Pierwszym etapem prac ziemnych jest wspomniana praca geologa, który za pomocą łat i teodolitu wyznacza miejsce posadowienia budynku z jego dokładnym obrysem i głębokością posadowienia. Wskazuje również, którędy mają biec instalacje do budynku. Efekty końcowe nanosi na mapy. Cele wykonawcze realizowane są głównie za pomocą koparek, które albo są specjalizowane różnej wielkości, bądź też mają wymienne łyżki do wykopów przestrzennych i mniejsze do dokładnych, fundamentowych.

 

Koparki, ładowarki, wibratory — utwardzanie gruntu

Pod beton fundamentowy wykonuje się podsypkę piachową, którą należy zagęścić wibratorem, aby budynek w przyszłości nie osiadał. Koparkę używa się również do wykopów doprowadzających instalacje biegnące w ziemi. Celem pozbycia się nadmiaru ziemi czy piachu z wykopu, niezbędna jest wywrotka i ładowarka. Zazwyczaj grunt głębiej wykopany jest gorszej jakości i nie nadaje się do założenia trawnika czy ogrodu. W tym celu przywozi się glebę żyzną i dokonuje niwelacji terenu.

Aby zachować dokładność posadowienia tak zwanego poziomu zerowego budynku, oraz kątów pochylenia przy wykopie fundamentu czy końcowej niwelacji działki, korzysta się z niwelatorów laserowych, nierzadko sprzężonych z ramieniem koparki. Pozwala to na uzyskanie wysokich dokładności w tym zakresie.